Állás

A Bio-Fungi Kft., mint munkaadó

BioFungi team work best workplaceBiztonságot, megbízhatóságot és kiszámíthatóságot jelent munkavállalóink számára az a tény, hogy Magyarország és a régió vezető gombatermesztő és komposztgyártó cége vagyunk.

Büszkék vagyunk arra, hogy hosszú távú munkalehetőséget tudunk biztosítani munkavállalóinknak, hiszen csapatunk több tagja már 10-15-20 éve dolgozik nálunk, közösen megélve és építve a cégünk fejlődését.

A társaságunk fejlődése, növekedése mellett rendkívül fontosnak tartjuk, hogy egyéni fejlődési lehetőséget biztosítsunk munkatársainknak is. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy dolgozóink ismerjék munkaterületük legújabb vívmányait, a legfrissebb kutatásokat, trendeket és naprakész ismeretekkel rendelkezzenek. Ezért támogatjuk a hazai és külföldi kiállításokon, rendezvényeken, tanulmányutakon, továbbképzéseken való részvételüket.

Emellett támogatjuk karriercéljaik elérését, hiszen több munkavállalónk nőtte ki magát vezetővé, de lehetőséget tudunk biztosítani arra is, hogy cégen belül más területen próbálják ki magukat.

A Bio-Fungi Kft.-nél helye van a pályakezdő fiataloknak és tapasztalt szakembereknek egyaránt. A fiatalok már a tanulmányaik során is számíthatnak ránk szakmai gyakorlati helyek, duális képzés lehetőségének biztosításban.

Odafigyelünk környezetünkre is, kiemelt szerepet kap tevékenységünkben a társadalmi felelősségvállalás. Támogatjuk a sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos eseményeket, környékbeli kulturális rendezvényeket és karitatív munkát is végzünk.

Ha biztos partnert és munkahelyet keres, akkor azt a Bio-Fungi Kft.-nél megtalálja!

Cégünknél jelenleg aktuális állásajánlatok:

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a Bio-Fungi Kft (H-2338 Áporka, Szabadságtelep 030/10.; H-2364 Ócsa, Hrsz. 0175/9.) a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XCII. törvény 5.§ (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. Az adatkezelés célja egyrészt, hogy a jelentkező számára megfelelő állások kerülhessenek kiajánlásra, másrészt, hogy az adott pozíció betöltésére a Társaság a leginkább megfelelő személyt megtalálja. A megadott személyes adatokat a Társaság az elektronikus HRmaster nyilvántartó rendszerében rögzíti. A Társaság a hivatkozott személyes adatokat – amennyiben az érintett újabb jelentkezést nem nyújt be – 1 év elteltével automatikusan törli. A személyes adatok kezelésére kizárólag a Társaság azon munkavállalóik jogosultak, akinek a hozzáférése a toborzási-kiválasztási folyamat működése szempontjából elengedhetetlenül szükséges.Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat a fent leírt célból használja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Fontos tudnivalók: A Jelentkező (továbbiakban „Érintett”) az adatait önkéntesen szolgáltatja és egyben kijelenteni, hogy az így átadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokban történt változást haladéktalanul bejelenti a Társaság részére. Az érintett kijelenti, hogy a hiányos jelentkezéseket a Társaság nem köteles elfogadni, azokat haladéktalanul megsemmisíti. Az érintett adatvedelem@biofungi.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatinak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt tiltakozási jog, valamint a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz fordulhat és élhet a bírósági jogérvényesítés jogával. Az érintett a jelentkezéssel egyidejűleg kijelenti, hogy a fenti adatvédelmi tájékoztatót megismerte és az benne írtakat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

 • Anyagmozgató Ócsa
 • Belföldi gépjárművezető Áporka
 • Beszerző
 • Betanított munkatárs
 • Csomagoló munkatárs
 • Fizikai munkatárs (laskagomba ház)
 • Gépkezelő Ócsa
 • Gépkocsivezető Ócsa
 • Gombaszedő
 • Hegesztő
 • Hőkezelő csarnok betanított munkás
 • Karbantartó Áporka
 • Karbantartó Ócsa
 • Kihordó munkatárs
 • Kutató-Fejlesztő
 • Mechanikus karbantartó
 • Mezőgazdasági gépszerelő
 • Nemzetközi gépjárművezető Ócsa
 • Operatív gazdasági vezető
 • Telepfenntartási karbantartó
 • Villanyszerelő Áporka