Dezvoltarea de Biofiltre

Echipa de lucru pentru dezvoltare al firmei BioFungi, are în derulare o activitate de cercetare al cărui obiect este „Dezvoltarea de biofiltre speciale în vederea asigurării utilizării azotului în circuit închis în cadrul procesului de fabricare al compostului pentru ciuperci și pentru asigurarea protecției mediului”. Investiția care anterior a fost finanțată din fondurile LIFE, am reușit să perfecționăm prin dezvoltări de tehnologie. Munca de cercetare și dezvoltare a costat mai mult de 125 de milioane de HUF, din care 50% din cheltuieli a fost finanțată de către KPI și SC. MAG Srl. Ca rezultat al muncii reușite firma a obținut o tehnologie competitivă pe piețe și cunoaștere.

Cultivarea ciupercilor a devenit una dintre ramurile de producție de grădinărit cu cele mai bune rezultate și în legătură cu aceasta fabricarea de compost se dezvoltă în mod foarte intensiv și cu rezultate bune. Firma noastră începând de la înființarea ei, pune un mare accent pe realizarea de unități de producție de compost și de unități de cultivare a ciupercilor,ca acestea să respecte normele în vigoare, referitoare la protecția mediului. Producția de compost de ciupercă în sine este o activitate ecologică prin care devine posibilă prelucrarea unei cantități semnificative de reziduuri agriculturale într-un mod foarte economic. În țara noastră însă constituie o problemă serioasă cantitatea de amoniu eliminată din unitățile noastre și emisia de miros, poluarea de miros neplăcut. Localitățile aflate în apropierea uzinei pot fi protejate de aceste efecte prin introducerea tehnologiilor de circuit închis (indoor) introdusă deja și de firma noastră. Obiectivul dezvoltărilor noastre actuale este ca substanțele cu conținut de sulf și amoniu,care provin din fabrica de producție de compost, să fie conduse printr-un filtru,unde bacteriile aflate în structura acestuia vor oxida aceste substanțe, după care nitriții și nitrații acumulați în metarialul de umplere a filtrului vor fi utilizate prin reciclare ca surse de azot în procesul de cultivare a ciupercilor. Prin această tehnologie în cadrul uzinei noastre, vom realiza un circuit închis al azotului în mod unic dintre producători. Astfel vom realiza un circuit al azotului într-o oarecare măsură, în procesul de producție de compost, micșorând totodată prin aceasta cheltuielile necesare pentru îmbogățirea compostului pentru ciuperci. În acest scop trebuie inventată un material de umplere, care poate fi reciclată în procesul de producție al compostului pentru ciuperci, iar acest material trebuie îmbibată cu culturi bacteriene, care vor fi capabile de a transforma amoniacul și substanțele cu conținut de sulf în substanțe folositoare în procesul de producție de compost sau în substanțe neutre.

Obiectivul principal al experiențelor noastre este dezvoltarea unui material de umplere pentru biofiltrul special al unității noastre de fabricație deja existentă –așa numitul sistem indoor- care cu ajutorul culturii bacteriene unice este capabilă de a absoarbe substanțele cu miros neplăcut, amoniacul, hidrogenul sulfuric și celelalte mirosuri cu caracter penetrant, rezultate din procesul de producție al compostului pentru ciuperca de bălegar. Unitatea noastră de uzină cu biofiltru, am construit pe un segment al tehnologiei noastre respectiv pe unitatea care realizează compostul verde, peste așa numitele bunkere mari, pentru că întregul material prelucrat va trece prin biofiltru, iar conform experiențelor noastre această fază de lucru reprezintă cea mai semnificativă sursă de poluare de miros. Obiectivul nostru în continuare este ca materialul de umplere realizat din reziduuri agriculturale și din alte substanțe adăugate (carbamid, turbă) să aibă un conținut, care face posibilă ca după extragerea prin bacterii și cu amoniac, aceasta să fie reciclabilă în procesul tehnologic al producției de compost pentru ciupercile de bălegar, cu pierderi minime, în loc de procedura complicată și costisitoare a distrugerii. Aceasta necesită o muncă de cercetare foarte amănunțită și complexă, pentru că trebuie căutate punctele optime din mai multe puncte de vedere ale tuturor acestor procese.

În ultimii doi ani, am efectuat toate măsurăturile pe care le-am asumat prin contractul de finanțare. Dezvoltările aplicate au avut ca rezultat scăderea semnificativă a emisiei de substanțe mirositoare.care a fost semnalată și de către angajații întreprinderii. Cu aceste rezultate însă bineînțeles nu ne putem mulțumi. De la începutul serialului de experiențe am completat chestionare cu localnicii din apropierea uzinei de compost. Pe lângă adresele și numele lor pe care ni le-au comunicat, aceștia au dat declarații referitor la momentele zilei în care au simțit miros neplăcut și aceasta cât era de iritantă. Au fost rugați să caracterizeze mirosurile, cu ce seamănă: cu mirosul oului stricat, cu mirosul pământului, cu mirosul gunoiului de grajd sau seamănă cu alte mirosuri. Din aceste chestionare reiese că la data predării planului de proiect, mirosul emis era cel mai iritant dis de dimineața și în orele de după amiază târziu, iar mirosul acestuia era asemănător cu cel al gunoiului de grajd cu miros de amoniac, care a apărut cu ocazia producției de compost din gunoiul de grajd.

Chestionarele totodată au constituit și obiect de informare pentru localnici. Am comunicat în detalii stadiile de dezvoltare ale proiectului pentru că  în cazul eșecurilor diminuării mirosurilor prin utilizarea diferitelor suspensii bacteriene, am străduit să facem înțeles localnicilor că aceasta nu reprezintă o deficiență tehnologică, ci constituie faze inevitabile ale cercetării. Din al doilea an al cercetărilor și al dezvoltărilor, chestionarele deja au semnalat în mod evident reușita dezvoltărilor. Localnicii au declarat diminuarea semnificativă ale mirosurilor și descreșterea frecvenței emisiilor. Bineînțeles au fost localnici,care au dat cuvânt nemulțumii lor, dar ei au fost acele persoane,care s-au opus de la bun început și în cel mai agresiv mod activităților noastre, încercând să închidă uzina, respectiv de a forța unele recompense pentru daune.

Acestor localnici în mod cert este greu să învingă propriile lor reavoință și faptul că nu au primit nici un fel de recompensă, dar cu timpul trebuie să recunoască că nu au nici un motiv de plângere.

Cel mai mare rezultat profesional considerăm faptul că din sistemul de spălare cu gaze, sunt reizolabile acele microorganisme,care sunt responsabile în cea mai mare măsură de procesele de oxidație ale biofiltrului, pentru diminuarea cantității substanțelor de miros și care sunt reînprospățite din trei în trei luni cu ajutorul unor culturi starter, cu scopul de a menține numărul mare de celule. Totodată funcționarea tehnologiei pe termen lung este asigurată prin acel rezultat prin care am reușit ca biofiltrul epuizat să fie refolosită ca materie primă în procesul de producție de compost, ca aceasta să nu aibă efect negativ asupra produsului final, adică asupra compostului utilizat pentru cultivarea ciupercilor.