fbpx

A gombatermesztési hulladék rovarlárvákkal történő újrahasznosításának kutatás-fejlesztése

Szechenyi terv plusz logo

A Bio-Fungi Kft. és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) konzorciuma a GINOP PLUSZ-2.1.1-21 „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” c. felhívás keretén belül GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00183 azonosító számú „A gombatermesztési hulladék rovarlárvákkal történő újrahasznosításának kutatás-fejlesztése” című projektjét valósítja meg.

A Projekt elszámolható költségei az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A Kedvezményezett 452,13 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a projekt megvalósítására.

A kedvezményezett: BIO-FUNGI Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tag: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

A projekt alapgondolatát az adta, hogy a gombatermesztés során a gomba súlyához és térfogatához képest sokszoros mennyiségű letermett komposzt és egyéb szedési “hulladék” keletkezik, amely nagy térfogata miatt csak korlátozott földrajzi távolságra szállítható gazdaságosan. Ez a tápanyagokban dús biomassza ugyanakkor alkalmas lehet rovarlárvákkal történő újrahasznosításra. Az projekt egyik legfőbb célja tehát az, hogy megtalálják azokat a rovarfajokat, amelyek lárváinál jelentős pozitív hatás mutatható ki a gombakomposzttal való táplálás során.

A projekt sikeres megvalósulásával több iparági probléma is megoldható lehet. Egyrészt a rovarfehérje – ami több kutatás alapján is bizonyítottan a legtisztább fehérje – felhasználható lesz a gombatermesztésben mint dúsító anyag. Másrészt a rovarfehérje előállításakor a keletkező salakanyagban koncentrálódik a komposzt hatóanyaga, amely megfelelő visszaforgatással csökkentené a napjainkban nagyon költségessé vált műtrágya felhasználását a kertészeti növénytermesztésben és növelhetné a bioágazat előretörését. A tervezett kutatás jól illeszkedik a körforgásos termelési rendszerek fejlesztésébe. Emellett a rovarfehérje más gombaipari szereplőknél is értékesíthető, amely nagy haszonnal járhat.

A megvalósítás helyszínei:
Bio-Fungi Kft.: 2338 Áporka, Szabadság telep hrsz.: 030/10.; 2364 Ócsa, Külterület hrsz.: 0175/9.
MATE: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. hrsz.: 4940.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.03.23.

A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00183
Felhívás megnevezése: GINOP PLUSZ-2.1.1-21 „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése”
Kedvezményezett neve: BIO-FUNGI Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A fejlesztés tárgya, célja: A gombatermesztési hulladék rovarlárvákkal történő újrahasznosításának kutatás-fejlesztése
Projektazonosító: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00183
Projekt címe: A gombatermesztési hulladék rovarlárvákkal történő újrahasznosításának kutatás-fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 452.129.648 Ft
A projekt összköltsége: 812 385 213 Ft, a támogatás intenzitása: 55,65%
A szerződött támogatás összegéből a Bio-Fungi része: 294.007.674 Ft a támogatás intenzitása: 44,3454%
A projekt kezdési dátuma: 2022.05.01.
A projekt befejezési dátuma: 2025.03.23.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:​​​​​​
A  gombatermesztés során a gomba terméssúlyához és térfogatához képest sokszoros mennyiségű és térfogatú letermett gomba komposzt keletkezik. A letermett gomba komposzt (LGK) mint melléktermék nagy térfogata és víztartalma miatt csak korlátozott földrajzi távolságra szállítható rentábilisan.
A gombatermelő vállalkozások általános problémája az LGK kezelése, vagyis egy tápanyagban még dús anyag hatékonytalan hasznosíthatósága. Az erőművekben történő elégetés révén ez az értékes biomassza kikerül az élelmiszerláncból. Az LGK újrahasznosítása csak nagyon korlátozott mennyiségben oldható meg elsősorban a nagy térfogatból adódóan és abban lévő hatóanyagok alacsonyabb koncentrációja miatt, így a mezőgazdasági termelésbe történő visszaforgatása nem hatékony, egyéb iparok számára csak nagyon nyomott áron és korlátozott mennyiségben értékesíthető.
A letermett gomba komposzt ilyen formán történő kezelése a benne található hasznos tápanyagok és ásványi anyagok miatt igen nagy pazarlás. Ezeknek a tápanyagoknak a kivonása nem megoldott, kivonásuk lehetősége egy globális gomba iparági problémát oldana meg.
Ezen hasznos tápanyagok kivonásának egyik lehetősége a Bio-Fungi Kft, a MATE, és más szervezetek előzetes kutatásai szerint az LGK egyes rovar fajok lárváival való feldolgozása, amely során a rovarok a gomba komposztban lévő tápanyagokat elfogyasztják és további értékes anyagokká alakítják.
A LGK elfogyasztására hipotézisünk szerint csak nagyon kis számú rovar lárvája képes és alkalmas. Azok a fajok, melyek hatékonyan fogyasztják a gomba komposztot jellemzően nehezen szaporíthatók, kutatásunk tudományos bizonytalansága részben, hogy kikísérletezzük azt a lárvafajt, amely az igen nagy mennyiségben keletkező gomba ipari melléktermékeket fel tudja dolgozni.
A gomba komposzt ilyen formán történő feldolgozására sztenderdizált moduláris konténeres rendszer kifejlesztése lehet alkalmas, ahol a termelő területekről izoláltan tud megtörténni a komposzt biológiai úton történő átalakítása. A technológia során plusz víz felhasználásra nincs szükség, a lárvák a vizet a gomba komposztból nyerik ki.
A konténeres rendszerrel ilyen módon történő gomba komposzt feldolgozás ez idáig egy nem létező láncszeme az iparágnak, amely lehetővé teszi, hogy a tápanyagok all in-all out tulajdonsággal a rendszeren belül maradjanak.
A konténeres rendszer az iparági szereplő méretéhez igazítva modulárisan bővíthető, bármekkora gombatermelő rendszer méretéhez igazítható.
A kifejleszteni tervezett lárvanevelő moduláris konténeres technológia input oldalán tehát a letermett gombakomposzt és a kikísérletezett körülmények között kiválasztott lárvák, míg az output oldalon a letermett gombakomposzttal felnevelt lárva, valamint lárva salakanyag található. A ilyen technológián felnevelt lárvából lárvafehérje állítható elő, amely az említett visszamaradt lárva salakanyaggal megfelelő arányban vegyítve adhatja az új gombák termesztésének közegeként szolgáló új gombakomposzt alapját. Így kerül vissza az LGK a körforgásba, és így ismét kezdetét veheti a gombatermesztés első, vagyis a gombanövekedés fázisa.
A várható túltermelés miatti lárva salakanyagot (lárvakomposztot) és fehérjét adott esetben értékesíteni kívánják a gombaipari, illetve egyéb mezőgazdasági és élelmiszeripari szereplőknek. A projekt keretében tervezett cél az LGK-t lárvákkal feldolgozó moduláris konténeres technológia kifejlesztése, amely technológia eredményeként (fehérje + salakanyag) létrejön a új gombatermesztési ciklus kiindulópontjaként és közegeként szolgáló gombakomposzt.
A gombatermelésben piacvezető Bio-Fungi Kft. és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem konzorciumában megvalósuló kutatás számos lehetséges növénykultúra és elsősorban a gombatermesztés vonatkozásában vizsgálják a technológia eredményeinek felhasználhatóságát. Minden növénytermesztési kísérlet szigorú kutatási és vizsgálati rend szerint történik, amelynek főbb paramétereit a 36/2006-os (V. 18.) FVM rendelet szabályozza.