fbpx

Mikotoxinok vizsgálata a gombaiparban

(1) A projekt megvalósítási időszaka: 2019. december 31 – 2021. március 31. 

A Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program keretein belül 51 hónap K+F munka után sikeresen lezárult „A gombaiparban potenciálisan jelen lévő mikotoxinok élelmiszerbiztonsági kockázatának mélyreható vizsgálata, a komposztgyártás és gombatermesztési technológia fejlesztése az új ismeretek felhasználásával” – című projekt, melynek projektvezetője a Bio-Fungi Kft. volt. A kutatás egy jelentős része a jelenlegi MATE (volt Szent István Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék, Gomba és Zöldségtermesztési Tanszék és a Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék), illetve az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén történt.
A kutatás során feltártuk azoknak a mikrobiológiai folyamatoknak a tudományos hátterét, amelyek kedvezően változtatják meg a gombakomposzt és a szubsztrátum mikotoxin koncentrációját.
Elsőként dolgoztunk ki gombakomposzt mátrixokra validált folyadékkromatográfiás –tömegspektrometriás eljárást toxinok mennyiségi meghatározására.
Meghatároztunk a baktérium fajokat, melyek alkalmasak a mikotoxinok mennyiségi bontására a gombatermelés során.
Az analitikai mérésekre támaszkodva kidolgoztuk a gombaipar számára a mikotoxin monitoring eljárás számítógépes kezelési módszerét. A kidolgozott komposzt nyilvántartó rendszer folyamatos adatnyilvántartás mellett, alkalmas az élelmiszeripar számára biztonságos, messze toxin határérték alatti egészséges bio-gomba előállítására.
A projekt összköltsége 1,015 milliárd Ft, ebből a támogatás 708 millió Ft.

(2) A projekt megvalósítási időszaka: 2017. január 1. – 2019. december 31.

A Bio-Fungi Kft, az ELTE Természettudományi Kara és a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi, a Kertészettudományi, illetve a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara nemzetközileg elismert kutatóinak együttműködésével NVKP_16 pályázat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásának segítségével mikotoxin monitoring vizsgálati rendszer kidolgozását és annak gombaipari bevezetését valósítja meg a biztonságos élelmiszertermelés érdekében. Az NVKP-16-1-2016-0035 projekt (A gombaiparban potenciálisan jelen lévő mikotoxinok élelmiszerbiztonsági kockázatának mélyreható vizsgálata, a komposztgyártás és gombatermesztési technológia fejlesztése az új ismeretek felhasználásával) 69,76 %-os támogatási intenzitással, 1,015 milliárd Ft összköltséggel, 708,19 millió Ft támogatásból valósul meg. A kedvezményezett Bio-Fungi Kft támogatása 370,5 millió Ft. A konzorciumi partner Eötvös Loránd Tudományegyetem 85,11 millió Ft-ból, míg a Szent István Egyetem 252,56 millió Ft-ból gazdálkodhat.

Az Európai Unió 1,2 millió tonna termesztett gombát állít elő. Ennek során 2,4 millió tonna szalmát és 10 ezer tonna szóját, gabonát használ fel. A különböző mikotoxinokat termelő penészgombák jelenléte a gombaiparban és ennek kockázata vitathatatlan, de nem tudni, hogy ez jelent-e veszélyt az iparág fejlődésére. A mikotoxinok, amelyek ismert károsítói a gombatermesztési alapanyagoknak élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek, ennek részletes vizsgálata sürgető feladat. Nem tudni ugyanis, hogy az étkezési gombáink termesztése során milyen kölcsönhatások zajlanak a gomba és a mikotoxinok, illetve azok bomlástermékei között. Jelenleg nem ismert, hogy valós élelmiszerbiztonsági veszélyt jelent-e a penészfertőzöttség és az alapanyaggal bekerülő mikotoxin tartalom. Vizsgálni szükséges azt is, hogy a mikotoxinnal szennyezett növényi alapanyag felhasználható-e gombatermesztésre úgy, hogy a gomba vagy a komposzt mikrobaközösségétől a mikotoxinok bontását, semlegesítését várjuk el.
Mindezen kutatási terület mélyreható elemzése érdekében a Bio-Fungi Kft irányításával egy konzorcium állt össze, amelynek a tagjai a feltett kérdések megválaszolására végeznek alap-, alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket a projektben. A konzorcium tagjai: az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szent István Egyetem.

A támogatás segítségével létrejött konzorcium két fő célkitűzése egyrészt mikotoxin monitoring vizsgálati rendszer kidolgozása és annak bevezetése a gombaiparban a biztonságos élelmiszertermelés érdekében, másrészt annakigazolása vagy elvetése, hogy a mikotoxinnal szennyezett alapanyag biztonságosan felhasználható-e gombatermesztésre.