fbpx

Kompost za gljive

BF honlap komposzt csiperke

Naš glavni proizvod je kompost za gljive (šampinjone), koje kontuniurano razvijamo pomuću vlastitog stručnog tima. Naši proizvodi su proizvedeni pod strogom nadgledanjem kontrole kvalitete, koristeći najnovije tehnologije u cilju postizanja najvišeg zadovoljstava kod naših kupaca. Kompost 3. faze (inkubirani) nudimo u briketima, vrećama i u rinfuzi.

Zasijavanje komposta za gljive se vrši isključivo sa sojevima pouzdanih svijetskih tvrdki. Biološka osnova, genetsiki stabilni sojevi, održavane i kontrolirane sa modernim biotehnološkim metodama su također jaka karika u lancu našeg sustava osiguravanja kvalitete.

Sve radne faze u tehnologiji, sirovine i gotovi proizvodi se kontrolišu u našem kemijsko-analitičkoj laboratoriji sa rutinskim metodama mjerenja. Prije nabavke vršimo kontrolu  karakteristika sirovina koji imaju utjecaj na tehnologiju, kao i monitoring za ostatke sredstava za zaštitu bilja. Od 2005 godine koristimo softverski sustav za praćenje kvalitete.

Za više informacija kontaktirajte naše savjetnike!