Kompost za gljive

Naš glavni proizvod je kompost za gljive (šampinjone), koje kontuniurano razvijamo pomuću vlastitog stručnog tima. Naši proizvodi su proizvedeni pod strogom nadgledanjem kontrole kvalitete, koristeći najnovije tehnologije u cilju postizanja najvišeg zadovoljstava kod naših kupaca. Kompost 3. faze (inkubirani) nudimo u briketima, vrećama i u rinfuzi.

Zasijavanje komposta za gljive se vrši isključivo sa sojevima pouzdanih svijetskih tvrdki. Biološka osnova, genetsiki stabilni sojevi, održavane i kontrolirane sa modernim biotehnološkim metodama su također jaka karika u lancu našeg sustava osiguravanja kvalitete.

Sve radne faze u tehnologiji, sirovine i gotovi proizvodi se kontrolišu u našem kemijsko-analitičkoj laboratoriji sa rutinskim metodama mjerenja. Prije nabavke vršimo kontrolu  karakteristika sirovina koji imaju utjecaj na tehnologiju, kao i monitoring za ostatke sredstava za zaštitu bilja. Od 2005 godine koristimo softverski sustav za praćenje kvalitete.

Za više informacija kontaktirajte naše savjetnike!