fbpx

Proizvodnja komposta

BF honlap komposztgyartas

Bio-Fungi d o o proizvodi – u sve većem obimu – kompost od 2000 god. Uzgajivačima je dobro poznat problem neujednačenog komposta, a sa nekvalitetnog komposta praktički je nemoguće postizanje visokih prinosa. Upućenima pak u proizvodnje komposta vrlo dobro je poznato, koliki zadatak predstavlja dostizanje vrhunske kvalitete komposta, obzirom na razne, ekstremne klimatske uslove, te oscillirajuće kvalitete sirovina. Da bi se postigao traženi kvalitet potrebna je savremena, vrhunska tehnologija. Naša firma je godine 2003 započela ostvarenje kompleksne investicije, te su do danas izgrađeni objekti i tehnološka oprema svetske kvalitete.

Investicija je imala tri glavna cilja:

  • usklađivanje proizvodnje komposta sa ekološkim normativima,
  • realizovati projekat izgradnje pogona sa tehnologijom, gde su stvoreni uslovi kontinuirane proizvodnje vrhunske kvalitete,
  • ostvarivanje uslova za proizvodnju kvalitetnog, sve raširenijeg i sve traženijeg inkubiranog komposta, kojom uzgajivači dobiju za više od 2 nedelje kraći ciklus uzgajanja sa mnogo većim sigurnosnim faktorima za postizavanje visokih prinosa.

Složenim biološkim i mikrobiološkim procesima uz stalno mešanje sirovina (pšenična slama, konjsko- odn. pileće gnojivo, gips te voda) dolazi se do podloge za uzgoja pečuraka, komposta, koji se nakon pasterizacije zasejava semenom šampinjona.

BF honlap komposztgyartas 2

Priprema sirovima za postizavanje visoke kvalitete vrši se uz stalno mešanje, ovlaživanje tokom 2-3 dana. Stalnim mešanjem teži se dobivanju savršenog homogeniteta, nakon čega se mešavina predfermentira na podu za aeraciju.

Fermentacija se odvija u potpuno zatvorenom bunkeru sa podom za aeraciju; time se postiže stabilno visoki kvalitet neovisno o meteoroloških uslova. Mirise i amonijak koji se stvara tokom fermentacije, ne izbacujemo u atmosferu, već se svi štetni gasovi sakupljaju u novoizgrađeni sistem bio-pranja, nakon čega sledi bio-filter čime se postiže filtracija gasova iznad 90%.

Iz bunkera se fermentirani, tzv kompost I. Faze u tunel za pasterizaciju gde se pasteriziranjem uništi mikroflora koja šteti razvoju micelije. Preostali mikroorganizmi podpomažu miceliju u procesu razgradnje hranljivih sastojaka. U stručnoj litearturi, ovaj proces se naziva kondicioniranje i njime se postiže bitna osobina komposta. tzv. selektivnost.

Konačno se kompost II. i III. Faze (pasterizirani odnosno inkubirani) u rinfuzi, vrećama od 18-20 kg, briketima dimenzija 20x40x60 cm ili u sanducima distribuira za oko 150 uzgajivača širom regije (Mađarska, Srbija i Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Slovenija, Makedonija).

BF honlap komposzt laska

Bio-Fungi doo proširio je svoju aktivnost 2014. godine proizvodnjom supstrata gljiva. Zbog toga koristimo izvrsnu nacionalnu sirovinu i majku mrijeste uspješnih vrsta koje su temelj za uspješnu proizvodnju za naše partnere. Naša tvrtka nastoji opskrbljivati svoje klijente s pouzdanim i konkurentnim supstratom gljiva od kamenica koristeći iskustvo nekoliko desetljeća u proizvodnji kompostnih proizvoda. Trenutačno proizvodimo 400 tona supstrata gljiva bukovača tjedno.

BF honlap komposzt csiperke bio

Bio-Fungi doo je prva tvrtka koja je počela proizvoditi organsku gljive. Tijekom proizvodnje ispunjavamo stroge zahtjeve koji se odnose na organsko podrijetlo sirovina, procesi prerade i proizvodnje, pakiranje, skladištenje i transport. Kupujemo sirovinu od biotehničkih proizvođača, a osim biotehničkog certifikata možemo uzeti u obzir naš kompost za gljive i proizvode bez GMO-a.

Za više informacija kontaktirajte naše savjetnike!