fbpx

Proizvodnja komposta

BF honlap komposztgyartas

Bio-Fungi d o o proizvodi – u sve većem obimu – kompost od 2000 god. Uzgajivačima je dobro poznat problem neujednačenog komposta, a sa nekvalitetnog komposta praktički je nemoguće postizanje visokih prinosa. Upućenima pak u proizvodnje komposta vrlo dobro je poznato, koliki zadatak predstavlja dostizanje vrhunske kvalitete komposta, obzirom na razne, ekstremne klimatske uslove, te oscillirajuće kvalitete sirovina. Da bi se postigao traženi kvalitet potrebna je savremena, vrhunska tehnologija.

Naša firma je godine 2003 započela ostvarenje kompleksne investicije, te su do danas izgrađeni objekti i tehnološka oprema svetske kvalitete.
Investicija je imala tri glavna cilja:

  • usklađivanje proizvodnje komposta sa ekološkim normativima,
  • usklađivanje proizvodnje komposta sa ekološkim normativima,
  • realizovati projekat izgradnje pogona sa tehnologijom, gde su stvoreni uslovi kontinuirane proizvodnje vrhunske kvalitete,
  • ostvarivanje uslova za proizvodnju kvalitetnog, sve raširenijeg i sve traženijeg inkubiranog komposta, kojom uzgajivači dobiju za više od 2 nedelje kraći ciklus uzgajanja sa mnogo većim sigurnosnim faktorima za postizavanje visokih prinosa.

BF honlap komposztgyartas 2

Složenim biološkim i mikrobiološkim procesima uz stalno mešanje sirovina (pšenična slama, konjsko- odn pileće gnojivo, gips te voda) dolazi se do podloge za uzgoja pečuraka, komposta, koji se nakon pasterizacije zasejava semenom šampinjona.
Priprema sirovina za postizavanje visoke kvalitete vrši se uz stalno mešanje, ovlaživanje tokom 2-3 dana. Stalnim mešanjem teži se dobivanju savršenog homogeniteta, nakon čega se mešavina predfermentira na podu za aeraciju.

Fermentacija se odvija u potpuno zatvorenom bunkeru sa podom za aeraciju; time se postiže stabilno visoki kvalitet neovisno o meteoroloških uslova. Mirise i amonijak koji se stvara tokom fermentacije, ne izbacujemo u atmosferu, već se svi štetni gasovi sakupljaju u novoizgrađeni sistem bio-pranja, nakon čega sledi bio-filter čime se postiže filtracija gasova iznad 90%.
Iz bunkera se fermentirani, tzv kompost I. Faze u tunel za pasterizaciju gde se pasteriziranjem uništi mikroflora koja šteti razvoju micelije. Preostali mikroorganizmi podpomažu miceliju u procesu razgradnje hranljivih sastojaka. U stručnoj litearturi, ovaj proces se naziva kondicioniranje i njime se postiže bitna osobina komposta. tzv. selektivnost.

Konačno se kompost II. i III. Faze (pasterizirani odnosno inkubirani) u rinfuzi, vrećama od 18-20 kg, briketima dimenzija 20x40x60 cm ili u sanducima distribuira za oko 150 uzgajivača širom regije (Mađarska, Srbija i Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Slovenija, Makedonija).

BF honlap komposzt laska

Bio-Fungi doo je proširila svoju aktivnost u 2014. godini sa proizvodnjom supstrata od ostriga gljiva. Za to koristimo izvrsnu nacionalnu sirovinu i mamacu uspješnih vrsta, što je osnova uspješne proizvodnje za naše partnere. Naša kompanija pokušava snabdjeti svoje kupce pouzdanim i konkurentnim supstratom od ostriga, koristeći iskustvo od nekoliko decenija u proizvodnji komposta. Trenutno proizvedemo 400 tona podloge od ostriga gljive nedeljno.

BF honlap komposzt csiperke bio

Bio-Fungi doo je prva kompanija koja je počela da proizvodi organski kompost za pečurke. Tokom proizvodnje ispunjavamo te stroge uslove koji se tiču organskog porekla sirovina, procesa prerade i proizvodnje, pakovanja, skladištenja i transporta. Kupujemo sirovine od proizvođača biroa i pored bio sertifikata, naš kompost gljiva se može uzeti u obzir i bez GMO proizvoda.

Za više informacija kontaktirajte naše savetnike!