Kompost za pečurke

Naš glavni proizvod je kompost za pečurke (šampinjone), koje kontuniurano razvijamo pomuću vlastitog stručnog tima. Naši produktii su proizvedeni pod strogom nadzorom kontrole kvalitete, koristeći najnovije tehnologije u cilju postizanja maksimalnog zadovoljstava kod naših kupaca. Kompost 3. faze (inkubirani) nudimo u briketima, džakovima i u rinfuzi.

Zasejavanje komposta za pečurke se vrši isključivo sa sortama pouzdanih svetskih firmi. Biološka osnova, genetsiki stabilne sorte, održavane i kontrolirane sa modernim biotehnološkim metodama su također jaka karika u lancu našeg sistema osiguranja kvalitete.

Sve radne faze u tehnologiji, sirovine i gotovi proizvodi se kontrolišu u našem hemijsko-analitičkoj laboratoriji sa rutinskim metodama merenja. Pre nabavke vršimo kontrolu karakteristika sirovina koji imaju uticaj na tehnologiju, kao i monitoring za ostatke sredstava za zaštitu bilja. Od 2005 godine koristimo softverski sistem za praćenje kvalitete.

Za više informacija kontaktirajte naše savetnike!