fbpx

Kompost za pečurke

BF honlap komposzt csiperke

Naš glavni proizvod je kompost za pečurke (šampinjone), koje kontuniurano razvijamo pomuću vlastitog stručnog tima. Naši produktii su proizvedeni pod strogom nadzorom kontrole kvalitete, koristeći najnovije tehnologije u cilju postizanja maksimalnog zadovoljstava kod naših kupaca. Kompost 3. faze (inkubirani) nudimo u briketima, džakovima i u rinfuzi.

Zasejavanje komposta za pečurke se vrši isključivo sa sortama pouzdanih svetskih firmi. Biološka osnova, genetsiki stabilne sorte, održavane i kontrolirane sa modernim biotehnološkim metodama su također jaka karika u lancu našeg sistema osiguranja kvalitete.

Sve radne faze u tehnologiji, sirovine i gotovi proizvodi se kontrolišu u našem hemijsko-analitičkoj laboratoriji sa rutinskim metodama merenja. Pre nabavke vršimo kontrolu karakteristika sirovina koji imaju uticaj na tehnologiju, kao i monitoring za ostatke sredstava za zaštitu bilja. Od 2005 godine koristimo softverski sistem za praćenje kvalitete.

Za više informacija kontaktirajte naše savetnike!