fbpx

U prostorijama naše firme (Áporka, Ócsa) naš prvenstveni zadatak je da očuvamo zdravstveno stanje naših radnika. Za to obezbeđujemo sreddstva za dezinfekciju ruku, po potrebi rukavice i masku za lice. Od kolega koji su više ugroženi, kolege preko 65 godina smo poslali kući, za kolege od 6o-65 god, trudnice, kronične bolesnike dajemo detaljno obavlještenje o opasnostima, pa se mogu sami odlučiti da li žele da nastavljaju sa radom.

Za radna mjesta gdje je to moguće omogućili smo rad od kuće, fleksibilnije radno vreme, prvenstvo imaju kolege koji imaju malu djecu.

Obustavili smo inostrana stručna putovanja, kao i posjete naših klijenata. Naše kolege nisu u mogućnosti da prisustvuju sastancima i poslovnim ručkovima izvan prostorija naše kompanije. Sve vrste posjeta gljivare i cijele naše kompanije su obustavljene, izuzev su posjete koje su neophodnne za svakodnevni rad kompanije.

Prizvodnja, isporuke narudžbi ide u redovnom tijeku i u Ocsi na gljivari, kao i u kompostari u Aporci, iz tog razloga za naše partnere izradili smo protokol za slučaj ulaza:

  • U firmu imaju pravo ulaza samo radnici koji rade tamo, ili osobe koje su prije bile najavljene i imaju dozvolu od rukovodstva kompanije.
  • Vozači kamiona naših partnera u kompostari (Aporka) su obavezni nositi masku za lice i rukavice i nemaju pravo da napuste kabinu kamiona , osim kad je to potrebno da se izvrši utovar. Mogu da koriste samo one sanitarne čvorove koji su za njih određeni.
  • Na farmu gljiva naši parteri mogu ući samo uz korištenje maske za lice imaju pravo da idu samo do ureda za logistiku.
  • Naši vozači mogu da se kreću samo sa osobnom zaštitnom opremom (maska za lice, rukavice, sredstvo za dezinfekciju, jednokratno zaštitno odelo), upoznati su sa opasnostima zaraze, pravilnom ponašanju ( držanje udaljenosti od drugih osoba, izbegavanje zatvorenog prostora, okupljanja, sa sobom imaju hranu donešenu od kuće).
  • Kuriri nemaju prava ulazka u firmu. U slučaju dospječa paketa treba obavjestiti centralni ured.
  • Busevi za prijevoz zadnika nemaju pravo ulazka u firmu. Prijem i dostava putnika vrši se izvan kapije.
  • Pansion za radnike u Ocsi je stalno pod zaključanom kapijom. Ulaz i prijem stranih lica je strogo zabranjeno!

U slučaju pitanja, informacuje možete dobiti na telefonima:
Áporka +36 24 552 600
Ócsa +36 30 756 8460