U politici kvalitete Bio-Fungi Kft prvenstveni aspekt je sigurnost hrane. U postizanju ovog cilja naša tvrdka u uzgoju i distribucije gljiva (hlađenje, pakiranje, transport) radi po dva  najznačajnija međunarodna standarda, koji sadrže razrađene zahtjeve vezani za sigurnost hrane.

Uzgoj gljiva radimo po standardu GLOBALGAP, dok kod distribucije radimo po IFS (Internetional Featured Standards) standardu.

Uzgoj gljiva vršimo po po najnovijoj svijetskoj tehnologiji, tokom uzgoja ne koristimo pesticde, s toga proizlazi da naše gljive ne sadrže ostatke pesticida. Na tržište plasiramo savršeno zdrav prehrambeni proizvod, visoke kvalitete.