Grana osnovnih sirovina

BF alapanyag

Slama
Naša tvrtka godišnje koristi više desetine tisuća tona slame, što osigurava vlastitim baliranjem. Osim konvencionalne, koristimo i organsku slamu.

Nabavka osnovnih sirovina
Slama kupljenu od poljoprivrednika valjamo , baliramo i tranportujemo.

Baliranje
Baliranje slame vršimo sa 11 strijeva za baliranje.

Pileći stajnjak
Pileći stajnjak otkupjujemo od proizvođača u njihovim prostorijama i prevozimo sa vlastitim transportnim vozilima.

Konjski stajnjak
Konjski stajnjak, svež, star 1-3 tjedna od proizvođača u njihovim prevozimo sa vlastitim transportnim vozilima.

Kontakty:
Agnes MOLNAR
+36 70 984 0778
agnes.molnar [@] biofungi.hu

BF alapanyag 2